loader image
www.sary-uysin.kz

Sary-uysin.kz

Қүлыке батыр

Күліке батыр — өзінің туған жерлерін Жоңғар хандығының соғыстарынан босатуға белсене қатысқан қазақтың әскери және саяси жетекшісі. Ол Сарыүйсін руының тумасы (Жақып)  және Жандосай батырдың інісі. Ол бірнеше рет жекпе-жекте жау лагерінің үздік жауынгерлеріне қарсы жеңіске жетті.

Қазіргі уақытта оның тікелей ұрпақтары Алматы  (атап айтқанда, Қарасу, Ожет ықшам аудандары), Алматы облысында тұрады және келесі фамилияларды алып жүр  (Калиековтар, Қыстаубаевтар, Аликуловтар).

Кулыке батыр — казахский военный и политический деятель, принимал активное участие в освобождении родных земель от войнов джунгарского ханства. Является выходцем из рода Сарыүйсін (подрод Жакып) и родным братом Жандосай батыра. Много раз выходил победителем в личных поединках против лучших воинов вражеского стана.

В настоящее время его прямые потомки проживают в г. Алматы (в частности мкр-ны Карасу, Ожет), Алматинской области и являюсь носителями следующих родовых фамилий (Калиековы, Кыстаубаевы, Аликуловы).